Etusivu

Petri Minkkinen
VTT, tutkija, tietokirjailija

Olen kansainvälisen politiikan tutkija ja teen tutkimusta laajemmassa ihmistieteiden viitekehyksessä tutkimusohjelmani kriittinen avointen historiallisten tutkimus ja muutoksellinen politiikka puitteissa. Olen erikoistunut globalisaation, alueellistumisen, uuden imperialismin, integraalifasismin, historiallisten ja nykyisten sotien ja niihin liittyvän terminologian, demokratian, sosiaalisten liikkeiden, kansalaisyhteiskunnan, väestöliikkeiden, kapitalismin ja markkinatalouden sekä vallankumousten historian ja nykyisyyden tutkimukseen. Lisäksi olen pohtinut vaihtoehtoisten yhteiskunnallisten järjestysten mahdollisuuksia ja toteutumismuotoja, kuten demokraattista regionalismia ja ei-imperialistista maailmanlaajuista ja alueellista turvallisuusjärjestelmää. Erityisen ajankohtaisena tutkimusongelmana pidän ihmisluonnon olemuksen pohtimista ja ihmisten vapauden mahdollisuuksien tutkimusta nykymaailmassa, jossa ihmisten vapautta pyritään monin tavoin rajoittamaan.

Maantieteellisesti tutkimukseni ovat kohdistuneet Amerikkoihin, etenkin Meksikon historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä Yhdysvaltoihin maan uusimperialististen ja integraalifasististen politiikkojen ja niiden mahdollisten uudelleenlinjausten johdosta. Näihin kytkeytyvän ensimmäisen todellisen maailmansodan ja käynnissä olevan maailmanjärjestyksen muutoksen puitteissa olen tarkastellut myös islamilaista maailmaa. Lisäksi olen tutkinut Eurooppaa ja etenkin Euroopan unionin puitteissa toteutuvaa taloudellista, poliittista ja turvallisuuspoliittista yhdentymistä. Vuodesta 2009 lähtien olen tutkinut Suomen väestö- ja asutushistoriaa, Suomen ja Venäjän välisiä suhteita sekä Karjala-kysymystä ja annektoidun Karjalan palauttamista. Tällä hetkellä valmistelen tietokirjaa etenkin Euroopan ja Suomen väestöjen ja väestöliikkeiden historiasta ja nykyisyydestä sekä Suomen muodostuvasta väestö- ja maahanmuuttopolitiikasta. Näistä maantieteellisistä painotuksista huolimatta teen tutkimustani maailmanlaajuisessa viitekehyksessä.

Uusi artikkeli Keski-Suomen asuttamisesta, Ruotsin ja Norjan metsäsuomalaisista ja Amerikkaan muuttaneista metsäsuomalaisista:

* Hard Times and Tough People, but You May Have To Go (2019), pp. 25-48, Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI, Edited by Johanna Leinonen and Auvo Kostiainen, The Migration Institute of Finland, Turku. Lue artikkeli

Meksikon ja Yhdysvaltain suhteisiin ja maahanmuuttoon liittyvä artikkeli:

* El regreso de los mexicanos y la política de deportaciones de los EE UU en el siglo XX (2017), Iberoamericana Quienqueecclesiensis, 15: 148-166. Lue artikkeli

Suomen itsenäistymiseen ja Euroopan Suureen sotaan liittyvä artikkeli:

* La Gran Guerra Europea y la independencia de Finlandia (2015), pp. 369-386, teoksessa Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az elso világháború 100. évfordulójára. Foszerkeszto: Majoros István, szerkesztok: Antal Gábor, Hevo Péter, M. Madarász Anikó. Budapest: ELTE BTK. Lue artikkeli

Suomen tai "itämaan" sisämaan asuttamiseen ja rajahistoriaan liittyvä artikkeli:

* Sisämaan erämaiden asuttaminen ja rajahistoria keskiajalta suurvaltakaudelle (2014). Lue artikkeli

Blogikirjoitukset:

* Uusi Suomi Puheenvuoro - Petri Minkkinen: Tutkijan näkökulmia ja ehdotuksia: Lue blogiartikkeli

Muutamia aikaisempia julkaisujani:

* Karjala Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa (2012), Helsinki/Tallinna: Karjalan Kuvalehti/KAKTUS/Pro Karelia (jakelija Otava) (myös espanjaksi). Tietoja ja tilaukset (KAKTUS)

* El Fascismo integral globalizante (2010), Helsinki: KAKTUS. Tietoja ja tilaukset (KAKTUS)

* Suomen tila - Eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman edistystä (2009), Helsinki: KAKTUS. Tietoja ja tilaukset (KAKTUS)

* Meksikon 1900-luku - Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka (2009), Helsinki: KAKTUS. Tietoja ja tilaukset (KAKTUS)

* KAKTUS, Bush ja Pohjois-Amerikan tulevaisuus: kriittinen avointen historiallisten kontekstien tutkimus ja muutoksellinen politiikka (2004), Helsinki: SRTY/Like. Tietoja ja tilaukset (SRTY), Tietoja ja tilaukset (LIKE)

* Karelia in the Finnish-Russian Relations, Baltic Rim Economies, Querterly Review, Issue No. 7, 18 December 2013, Expert article 1448. Read the article

* Mexico's Long Revolutions, Historia Actual Online, Núm. 25 (Primavera, 2011): 165-182. Lue artikkeli

* Wars, Revolutions and the First Real World Revolution, Historia Actual Online, Núm. 19 (Primavera, 2009): 7-27. Lue artikkeli

* The First Real World War and the Emerging Nuclear Holocaust, Historia Actual Online, Núm. 13 (Primavera, 2007): 19-41. Lue artikkeli

* The Politics of Exclusion and Repression and Beyond - U.S. North American Policies in the Global Context (2006), Revista de Historia Actual, 4(4): 57-86. Lue artikkeli

* New Imperialism and Beyond. Why the New Imperialism Will Fail and Unseat the Bush Administration?, Historia Actual Online, Núm. 4 (Primavera, 2004): 59-74. Lue artikkeli

Opiskeluajan papereita:

* Kokaiinikauppa ja kokanviljely Latinalaisessa Amerikassa (1989, syksy). Lue artikkeli

Yhteystiedot: Sähköposti petri.minkkinen[at]sci.fi, Puhelin: 041-514 9022